top of page

Nhân viên: tôi không nhớ được các nội dung đào tạo an toàn thông tin

Rectangle 210.png
Layer 2.png

Quản lý: công ty có rất nhiều tài sản thông tin quan trọng, nếu bị lộ thì sẽ rất nguy hiểm​

Rectangle 209.png
Layer 2.png

Khách hàng: tôi rất lo lắng không biết thông tin của tôi có được bảo vệ tốt hay không

Rectangle 207.png
doitac.png

Đối thủ: tôi sẵn sàng trả nhiều tiền để có được thông tin của đối thủ

Rectangle 209.png
Layer%202_edited.png

Bộ phận phụ trách an toàn thông tin: nhân viên không chịu học và thực hành an toàn thông tin

Rectangle 207.png
Layer 2.png

Bạn đang nghĩ gì về nhận thức an toàn thông tin?​

Hãy để TechlabCAT hỗ trợ bạn thực hiện đào tạo nhận thức an toàn thông tin

flag name - VI.png
flag name - EN.png
Intro

Hacker: tấn công các công ty có nhận thức an toàn thông tin kém rất dễ dàng

Rectangle 207.png
Layer 2.png
Asset 1.png
CAT-page2
1520.png

Nội dung đào tạo chọn lọc được xây dựng bởi các chuyên gia an toàn thông tin

Layer 4.png

Bài học, cách thức trình bày sinh động hấp dẫn lôi cuốn người học​

Layer 6.png

Dễ dàng kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức an toàn thông tin của nhân viên​

quanly.png

Nền tảng quản lý, theo dõi, đôn đốc học tập hiệu quả​

Layer 3.png
Layer%201_edited.png
Layer 1.png
White Structure
CAT Logo - transparent.png

Đào tạo nhận thức
an toàn thông tin
trực tuyến cho
doanh nghiệp

White Structure
35000 (1).gif
500 (2).gif
100 (2).gif
Lesson
Asset 2@2x.png
laptop.png

TechlabCAT

Bài học đa dạng

100+ bài học bao phủ các khía cạnh về nhận thức an toàn thông tin

Nội dung phong phú: lý thuyết, tình huống, thực hành, các sự kiện thực tế…

Trình bày đa dạng: video, hình ảnh minh họa, hoạt hình, gaming… yêu cầu tương tác liên tục​

Ngôn ngữ tiếng Việttiếng Anh

Asset 1.png
Bài thi
Bài thi

Đánh giá kết quả theo từng khía cạnh nhận thức an toàn thông tin

Kho đề thi 500+ câu bao phủ các khía cạnh về nhận thức toàn thông tin

Cho phép tạo các bài thi ngẫu nhiên

Ngôn ngữ tiếng Việt  tiếng Anh

Layer 3'.png
Rectangle 208.png

Tất cả đều đúng

Ký tự đặc biệt

Chữ số

Chữ cái viết hoa

Mật khẩu mạnh nên bao gồm các thành phần nào?

Group 117.png
Rectangle 208.png

Tất cả đều sai.

Cho phép macro và xóa tệp tin sau khi sử dụng xong.

Cho phép macro vì nếu không sẽ không có dữ liệu.

Bạn sẽ làm gì nếu những tệp tin Word yêu cầu cho phép chạy macro?

Chỉ cho chạy macro nếu biết chắc tệp tin an toàn.

Group 116.png
Platform
Group 113.png
Group 112.png

Linh hoạt tạo lịch học cho cá nhân, phòng ban

Đồ thị báo cáo trực quan tiến độ, kết  quả học tập

Group 110.png

Học tập mọi nơi, trên mọi thiết bị​

Group 111.png
Group 115.png
Group 114.png

Tự động theo dõi trạng thái chưa hoàn thành và nhắc học

Giao diện tiếng Việt tiếng Anh

Hệ thống tin cậy, dễ sử dụng

Double Click To Edit copy 3.png
Group 101.png
100+ bài học bao phủ các khía cạnh về nhận thức ATTT​
Nội dung đa dạng: lý thuyết, tình huống, trò chơi, thực hành, yêu cầu tương tác liên tục​
Phong cách trình bày (hình ảnh/ video) đa dạng: minh họa, hoạt hình, gaming, thực tế…​
Ngôn ngữ, giọng đọc bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Double Click To Edit.png
Group 103.png
100+ bài học bao phủ các khía cạnh về nhận thức ATTT​
Nội dung đa dạng: lý thuyết, tình huống, trò chơi, thực hành, yêu cầu tương tác liên tục​
Phong cách trình bày (hình ảnh/ video) đa dạng: minh họa, hoạt hình, gaming, thực tế…​
Ngôn ngữ, giọng đọc bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Double Click To Edit copy 4.png
Group 105.png
Quản trị
bottom of page